Σχετικά με


Η διαδικτυακή εφαρμογή "Keeper" δημιουργήθηκε με σκοπό να δώσει την δυνατότητα σε όποιον το χρειάζεται, να καταχωρεί και να διαχειρίζεται στοιχεία - δεδομένα, είτε σε προσωπικό επίπεδο, είτε σε ομαδικό (εταιρικό, κλπ)